Vés al contingut

Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global

  Septiembre 2022 Septiembre 2022 Septiembre 2022 Septiembre 2022 Septiembre 2022 Septiembre 2022 Septiembre 2022
  Idiomes en
què s'imparteix
Español

  Ubicacions disponibles

 • Madrid
 • Barcelona
 • Sevilla
 • Málaga
 • Pamplona
 • Granada

Informació del grau

1

La titulació amb major grau d'especialització en màrquetingi referent a Espanya.

2

Una cursa que s'adapta a les noves necessitats de mercat i les empreses, combinant tots els instruments del Màrqueting, l'economia digital, vendes, l'estratègia empresarial, les competències comercials i l'emprenedoria.

3

Formació en habilitats directives, tecnologia i idiomes. Perquè les empreses demanden professionals, no estudiants.

4

Claus metodològiques:

 • Aula everywhere: formació dins i fora de l'aula.

 • Casos riu: connexió d'assignatures en un mateix objectiu.

 • Actualització contínua.

 • Sigues un professional ja a l'aula.

5

Una carrera que apuesta por la internacionalización: acceso a una segunda titulación oficial internacional en un país del extranjero sumado a experiencias: Study tours y semestres internacionales.

6

Fonamentat en dos pilars: saber ser i saber fer; i un objectiu: la teva ocupabilitat.

Eixos formatius

MÀRQUETING. El motor de diferenciació d'una empresa. El nostre ADN.

VENDES. Una de les àrees amb més demanda de professionals qualificats.

ECONOMIA DIGITAL. La digitalització de les empreses és una realitat.

DIRECCIÓ I ESTRATÈGIA. Ordena les teves idees, planifica, controla resultats...

EMPRENEDORIA. Fomentem la cultura de l'emprenedoria. ESIC Emprenedors t'ajudarà a crear una empresa o convertir una idea en un model de negoci.


Complements formatius específics

 

Building Skills

 • Ser professional
 • Esperit crític
 • Desenvolupament creatiu
 • Teamworking
 • Autodiagnòstic
 • Lideratge
 • El meu empremta digital
 • Transformació i canvi
 • Soft Skills
 

Techlife

 • Ofimàtica Pro I
 • Ofimàtica Pro II
 • Multimèdia
 • Bases de dades
 • Generació d'espais digitals
 • Programació
 • Realitat digital
 • Mindlab
 

Idiomas

 • Assignatures en anglès
 • Mobilitat internacional
 • Certificació oficial d'idiomes

Per a qui és?

Estudiants que desitgin dedicar-se al Màrqueting i/o la gestió comercial.

Interessats en convertir-se en professionals globals, capaços de treballar en qualsevol lloc de món.

Nois i noies que a més tinguin:

 • Esperit emprenedor. La cursa dota els alumnes de les eines necessàries per a poder crear i gestionar una empresa.
 • Capacitat creativa. Proporciona una estructura de pensament versàtil, coherent i creativa.
 • Coneixements sobre economia digital. Incorpora elements formatius relacionats amb l'economia digital i l'ús de noves tecnologies.
 • Sortides del Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global.
 • Aquesta titulació et permet enfrontar-te a qualsevol repte dins de l'empresa.

Salidas del Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global

Aquests són alguns dels càrrecs i llocs que podries exercir:

 • Director de màrqueting
 • Analista d'estudis de Mercat
 • Brand manager
 • Business intelligence analyst
 • Customer relationship manager
 • Director comercial
 • Especialista en màrqueting digital
 • International account manager
 • International global màrqueting manager
 • Cap de Producte
 • Cap de Vendes Nacional
 • Key account manager
 • New business manager
 • Online màrqueting manager
 • Responsable de Desenvolupament de Negoci
 • Trade màrqueting manager
 • Responsable de Comerç Internacional
 • Responsable de Planificació
 • Director de Comerç Electrònic
 • Director d'Empresa Familiar
 • Responsable de màrqueting Directe

Plan de estudios

Primer semestre

Asignatura ECTC Tipo
Introducción a la Economía 4,5 P
Bussines Eviroment 4,5 P
Introducción al Marketing 4,5 P
Ecosistema Digital 4,5 P
Investigación Científica 4,5 P
Antropología 3,0 P
Ofimática Pro I 3,0 P
Ser Profesional 3,0 P
Inglés I 6,0 P

Segundo semestre

Asignatura ECTC Tipo
Investigación de Mercado 4,5 P
Comportamiento del Consumidor 4,5 P
Business Analytics 4,5 P
Sistemas de Información Contable 4,5 P
Estadística Aplicada 4,5 P
Ofimática Pro II 3,0 P
Espíritu Crítico 4,5 P
Inglés II 6,0 P
P Titulación propia

Primer semestre

Asignatura ECTC Tipo
Marketing de Producto 4,5 P
Princing 4,5 P
Dircom 4,5 P
Búsqueda y Análisis de Tendencias 4,5 P
Negociación Comercial 4,5 P
Multimedia 3,0 P
Desarrollo Creativio 4,5 P
Ingés III 6,0 P

Segundo semestre

Asignatura ECTC Tipo
Trade & Retail Marketing 4,5 P
Markcom 4,5 P
Dirección de Ventas 4,5 P
Marketing de Clientes 4,5 P
Previsión de Ventas 4,5 P
Bases de Datos 3,0 P
Teamworking 4,5 P
Inglés IV 6,0 P
P Titulación propia

Primer semestre

Asignatura ECTC Tipo
Dirección de Marketing 4,5 P
Estrategia empresarial 4,5 P
Dirección de Empresas y Responsabiliad Social 4,5 P
Gestión de talento 4,5 P
Marco Jurídico 4,5 P
Digital Marketing Strategies 4,5 P
Pensamiento Social Cristiano 3 P
Generación de Espacios Digitales 3 P
Autodiagnóstico 3 P

Segundo semestre

Asignatura ECTC Tipo
Finanzas del Marketing 4,5 P
Marketing Intelligence (On y Off) 4,5 P
Digital Marketing Metrics and Analytics 4,5 P
Data Driven Marketing 4,5 P
Decision Making 4,5 P
Marketing Plan * 4,5 P
Ética Empresarial 3,0 P
Programación 3,0 P
Liderazgo 3,0 P
P Titulación propia

Primer semestre

Asignatura ECTC Tipo
Global Mindset 4,5 P
Glocal Marketing 4,5 P
Global Communication 4,5 P
E-Markets 4,5 P
Finanzas Estratégicas 4,5 P
Realidad Digital 3 P
Mi Huella Digital 3 P

Segundo semestre

Asignatura ECTC Tipo
Innovación Empresarial 4,5 P
Emprendimiento 4,5 P
Creación de Empresas 4,5 P
Business with a Global Cause 4,5 P
MindLab 3,0 P
Transformación y Cambio 3,0 P
Prácticas Externas 24 P
TFT - Trabajo de Fin de Título 6 P
P Titulación propia

Primer semestre

Asignatura ECTC Tipo
Introducción a la Economía 4,5 P Propia
Bussines Eviroment 4,5 P Propia
Introducción al Marketing 4,5 P Propia
Ecosistema Digital 4,5 P Propia
Investigación Científica 4,5 P Propia
Antropología 3,0 P Propia
Ofimática Pro I 3,0 P Propia
Ser Profesional 3,0 P Propia
Inglés I 6,0 P Propia

Segundo semestre

Asignatura ECTC Tipo
Investigación de Mercado 4,5 P Propia
Comportamiento del Consumidor 4,5 P Propia
Business Analytics 4,5 P Propia
Sistemas de Información Contable 4,5 P Propia
Estadística Aplicada 4,5 P Propia
Ofimática Pro II 3,0 P Propia
Espíritu Crítico 4,5 P Propia
Inglés II 6,0 P Propia

Primer semestre

Asignatura ECTC Tipo
Marketing de Producto 4,5 P Propia
Princing 4,5 P Propia
Dircom 4,5 P Propia
Búsqueda y Análisis de Tendencias 4,5 P Propia
Negociación Comercial 4,5 P Propia
Multimedia 3,0 P Propia
Desarrollo Creativio 4,5 P Propia
Ingés III 6,0 P Propia

Segundo semestre

Asignatura ECTC Tipo
Trade & Retail Marketing 4,5 P Propia
Markcom 4,5 P Propia
Dirección de Ventas 4,5 P Propia
Marketing de Clientes 4,5 P Propia
Previsión de Ventas 4,5 P Propia
Bases de Datos 3,0 P Propia
Teamworking 4,5 P Propia
Inglés IV 6,0 P Propia

Primer semestre

Asignatura ECTC Tipo
Dirección de Marketing 4,5 P Propia
Estrategia Empresarial 4,5 P Propia
Dirección de Empresas y Responsabilidad Social 4,5 OP Optativa
Gestión de Talento 4,5 P Propia
Marco Jurídico 4,5 P Propia
Digital Marketing Strategies 4,5 P Propia
Pensamiento Social Cristiano 3,0 P Propia
Generación de Espacios Digitales 3,0 P Propia
Autodiagnóstico 3,0 P Propia

Segundo semestre

Asignatura ECTC Tipo
Finanzas de Marketing 4,5 P Propia
Marketing Inteligente (ON Y OFF) 4,5 P Propia
Digital Marketing Metrics and Analytics 4,5 P Propia
Data Driven Marketing 4,5 P Propia
Decision Marketing 4,5 P Propia
Marketing Plan 4,5 P Propia
Ética Empresarial 3,0 P Propia
Programación 3,0 P Propia
Liderazgo 3,0 P Propia

Primer semestre

Asignatura ECTC Tipo
Global Mindset 4,5 P Propia
Glocal Marketing 4,5 P Propia
Global Communication 4,5 P Propia
E-Markets 4,5 P Propia
Finanzas Estratégicas 4,5 P Propia
Realidad Digital 3,0 P Propia
Mi Huella Digital 3,0 P Propia

Segundo semestre

Asignatura ECTC Tipo
Innovación Empresarial 4,5 P Propia
Emprendimiento 4,5 P Propia
Creación de Empresas 4,5 P Propia
Business with a Global Cause 4,5 P Propia
Mindlab 3,0 P Propia
Transformación y Cambio 3,0 P Propia
Prácticas externas 24,0 A Propia
TFT - Trabajo de Fin de Título 6,0 A Propia

Primer semestre

ASSIGNATURA ECTs Tipus
Introducció a l'Economia 4,5 P Propia
Business Environmen 4,5 P Propia
Introducció al Màrqueting 4,5 P Propia
Ecosistema Digital 4,5 P Propia
InvestigacióCientífica 4,5 P Propia
Antropologia 3,0 P Propia
Ofimàtica Pro I 3,0 P Propia
Ser Professional 3,0 P Propia
Anglès I 6,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Investigació de Mercats 4,5 P Propia
Comportament del Consumidor 4,5 P Propia
Business Analytics 4,5 P Propia
Sistemes d'Informació Comptable 4,5 P Propia
Estadística Aplicada 4,5 P Propia
Ofimàtica Pro III 3,0 P Propia
Esperit Crític 4,5 P Propia
AnglèsII 6,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTC Tipus
Màrqueting de Producte 4,5 P Propia
Pricing 4,5 P Propia
Dircom 4,5 P Propia
Recerca i Anàlisi de Tendències 4,5 P Propia
Negociació Comercial 4,5 P Propia
Multimèdia 3,0 P Propia
Desenvolupament Creatiu 4,5 P Propia
Anglès III 6,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Trade & Retail Marketing 4,5 P Propia
Markcom 4,5 P Propia
>Direcció de Vendes 4,5 P Propia
Màrqueting de Clients 4,5 P Propia
Previsió de Vendes 4,5 P Propia
Bases de Dades 3,0 P Propia
Teamworking 4,5 P Propia
AnglèsIV 6,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTS Tipus
Direcció de Màrqueting 4,5 P Propia
Estratègia Empresarial 4,5 P Propia
Direcció d'Empreses i Responsabilitat Social 4,5 OP Optativa
Gestió de Talent 4,5 P Propia
Marc Jurídic 4,5 P Propia
Digital Marketing Strategies 4,5 P Propia
Pensament Social Cristià 3,0 P Propia
Generació d'Espais Digitals 3,0 P Propia
Autodiagnòstic 3,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Finances de Màrqueting 4,5 P Propia
Màrqueting Intel·ligencia(ON Y OFF) 4,5 P Propia
Digital Marketing Metrics and Analytics 4,5 P Propia
Data Driven Marketing 4,5 P Propia
Decision Marketing 4,5 P Propia
Marketing Plan 4,5 P Propia
Ètica Empresarial 3,0 P Propia
Programació 3,0 P Propia
Lideratge 3,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTS Tipus
Global Mindset 4,5 P Propia
Global Marketing 4,5 P Propia
Global Communication 4,5 P Propia
E-Markets 4,5 P Propia
Finances Estratègiques 4,5 P Propia
Realitat Digital 3,0 P Propia
La Meva Empremta Digital 3,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Innovació Empresarial 4,5 P Propia
Emprenedoria 4,5 P Propia
Creació d'Empreses 4,5 P Propia
Business with a Global Cause 4,5 P Propia
Mindlab 3,0 P Propia
Transformació i Canvi 3,0 P Propia
Pràctiques Externes 24,0 P Propia
TFT - Treball de Fi de Títol 6,0 P Propia

Primer semestre

ASSIGNATURA ECTs Tipus
Introducció a l'Economia 4,5 P Propia
Business Environmen 4,5 P Propia
Introducció al Màrqueting 4,5 P Propia
Ecosistema Digital 4,5 P Propia
InvestigacióCientífica 4,5 P Propia
Antropologia 3,0 P Propia
Ofimàtica Pro I 3,0 P Propia
Ser Professional 3,0 P Propia
Anglès I 6,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Investigació de Mercats 4,5 P Propia
Comportament del Consumidor 4,5 P Propia
Business Analytics 4,5 P Propia
Sistemes d'Informació Comptable 4,5 P Propia
Estadística Aplicada 4,5 P Propia
Ofimàtica Pro III 3,0 P Propia
Esperit Crític 4,5 P Propia
AnglèsII 6,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTC Tipus
Màrqueting de Producte 4,5 P Propia
Pricing 4,5 P Propia
Dircom 4,5 P Propia
Recerca i Anàlisi de Tendències 4,5 P Propia
Negociació Comercial 4,5 P Propia
Multimèdia 3,0 P Propia
Desenvolupament Creatiu 4,5 P Propia
Anglès III 6,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Trade & Retail Marketing 4,5 P Propia
Markcom 4,5 P Propia
>Direcció de Vendes 4,5 P Propia
Màrqueting de Clients 4,5 P Propia
Previsió de Vendes 4,5 P Propia
Bases de Dades 3,0 P Propia
Teamworking 4,5 P Propia
AnglèsIV 6,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTS Tipus
Direcció de Màrqueting 4,5 P Propia
Estratègia Empresarial 4,5 P Propia
Direcció d'Empreses i Responsabilitat Social 4,5 OP Optativa
Gestió de Talent 4,5 P Propia
Marc Jurídic 4,5 P Propia
Digital Marketing Strategies 4,5 P Propia
Pensament Social Cristià 3,0 P Propia
Generació d'Espais Digitals 3,0 P Propia
Autodiagnòstic 3,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Finances de Màrqueting 4,5 P Propia
Màrqueting Intel·ligencia(ON Y OFF) 4,5 P Propia
Digital Marketing Metrics and Analytics 4,5 P Propia
Data Driven Marketing 4,5 P Propia
Decision Marketing 4,5 P Propia
Marketing Plan 4,5 P Propia
Ètica Empresarial 3,0 P Propia
Programació 3,0 P Propia
Lideratge 3,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTS Tipus
Global Mindset 4,5 P Propia
Global Marketing 4,5 P Propia
Global Communication 4,5 P Propia
E-Markets 4,5 P Propia
Finances Estratègiques 4,5 P Propia
Realitat Digital 3,0 P Propia
La Meva Empremta Digital 3,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Innovació Empresarial 4,5 P Propia
Emprenedoria 4,5 P Propia
Creació d'Empreses 4,5 P Propia
Business with a Global Cause 4,5 P Propia
Mindlab 3,0 P Propia
Transformació i Canvi 3,0 P Propia
Pràctiques Externes 24,0 P Propia
TFT - Treball de Fi de Títol 6,0 P Propia

Primer semestre

ASSIGNATURA ECTs Tipus
Introducció a l'Economia 4,5 P Propia
Business Environmen 4,5 P Propia
Introducció al Màrqueting 4,5 P Propia
Ecosistema Digital 4,5 P Propia
InvestigacióCientífica 4,5 P Propia
Antropologia 3,0 P Propia
Ofimàtica Pro I 3,0 P Propia
Ser Professional 3,0 P Propia
Anglès I 6,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Investigació de Mercats 4,5 P Propia
Comportament del Consumidor 4,5 P Propia
Business Analytics 4,5 P Propia
Sistemes d'Informació Comptable 4,5 P Propia
Estadística Aplicada 4,5 P Propia
Ofimàtica Pro III 3,0 P Propia
Esperit Crític 4,5 P Propia
AnglèsII 6,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTC Tipus
Màrqueting de Producte 4,5 P Propia
Pricing 4,5 P Propia
Dircom 4,5 P Propia
Recerca i Anàlisi de Tendències 4,5 P Propia
Negociació Comercial 4,5 P Propia
Multimèdia 3,0 P Propia
Desenvolupament Creatiu 4,5 P Propia
Anglès III 6,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Trade & Retail Marketing 4,5 P Propia
Markcom 4,5 P Propia
>Direcció de Vendes 4,5 P Propia
Màrqueting de Clients 4,5 P Propia
Previsió de Vendes 4,5 P Propia
Bases de Dades 3,0 P Propia
Teamworking 4,5 P Propia
AnglèsIV 6,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTS Tipus
Direcció de Màrqueting 4,5 P Propia
Estratègia Empresarial 4,5 P Propia
Direcció d'Empreses i Responsabilitat Social 4,5 OP Optativa
Gestió de Talent 4,5 P Propia
Marc Jurídic 4,5 P Propia
Digital Marketing Strategies 4,5 P Propia
Pensament Social Cristià 3,0 P Propia
Generació d'Espais Digitals 3,0 P Propia
Autodiagnòstic 3,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Finances de Màrqueting 4,5 P Propia
Màrqueting Intel·ligencia(ON Y OFF) 4,5 P Propia
Digital Marketing Metrics and Analytics 4,5 P Propia
Data Driven Marketing 4,5 P Propia
Decision Marketing 4,5 P Propia
Marketing Plan 4,5 P Propia
Ètica Empresarial 3,0 P Propia
Programació 3,0 P Propia
Lideratge 3,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTS Tipus
Global Mindset 4,5 P Propia
Global Marketing 4,5 P Propia
Global Communication 4,5 P Propia
E-Markets 4,5 P Propia
Finances Estratègiques 4,5 P Propia
Realitat Digital 3,0 P Propia
La Meva Empremta Digital 3,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Innovació Empresarial 4,5 P Propia
Emprenedoria 4,5 P Propia
Creació d'Empreses 4,5 P Propia
Business with a Global Cause 4,5 P Propia
Mindlab 3,0 P Propia
Transformació i Canvi 3,0 P Propia
Pràctiques Externes 24,0 P Propia
TFT - Treball de Fi de Títol 6,0 P Propia

Primer semestre

ASSIGNATURA ECTs Tipus
Introducció a l'Economia 4,5 P Propia
Business Environmen 4,5 P Propia
Introducció al Màrqueting 4,5 P Propia
Ecosistema Digital 4,5 P Propia
InvestigacióCientífica 4,5 P Propia
Antropologia 3,0 P Propia
Ofimàtica Pro I 3,0 P Propia
Ser Professional 3,0 P Propia
Anglès I 6,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Investigació de Mercats 4,5 P Propia
Comportament del Consumidor 4,5 P Propia
Business Analytics 4,5 P Propia
Sistemes d'Informació Comptable 4,5 P Propia
Estadística Aplicada 4,5 P Propia
Ofimàtica Pro III 3,0 P Propia
Esperit Crític 4,5 P Propia
AnglèsII 6,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTC Tipus
Màrqueting de Producte 4,5 P Propia
Pricing 4,5 P Propia
Dircom 4,5 P Propia
Recerca i Anàlisi de Tendències 4,5 P Propia
Negociació Comercial 4,5 P Propia
Multimèdia 3,0 P Propia
Desenvolupament Creatiu 4,5 P Propia
Anglès III 6,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Trade & Retail Marketing 4,5 P Propia
Markcom 4,5 P Propia
>Direcció de Vendes 4,5 P Propia
Màrqueting de Clients 4,5 P Propia
Previsió de Vendes 4,5 P Propia
Bases de Dades 3,0 P Propia
Teamworking 4,5 P Propia
AnglèsIV 6,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTS Tipus
Direcció de Màrqueting 4,5 P Propia
Estratègia Empresarial 4,5 P Propia
Direcció d'Empreses i Responsabilitat Social 4,5 OP Optativa
Gestió de Talent 4,5 P Propia
Marc Jurídic 4,5 P Propia
Digital Marketing Strategies 4,5 P Propia
Pensament Social Cristià 3,0 P Propia
Generació d'Espais Digitals 3,0 P Propia
Autodiagnòstic 3,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Finances de Màrqueting 4,5 P Propia
Màrqueting Intel·ligencia(ON Y OFF) 4,5 P Propia
Digital Marketing Metrics and Analytics 4,5 P Propia
Data Driven Marketing 4,5 P Propia
Decision Marketing 4,5 P Propia
Marketing Plan 4,5 P Propia
Ètica Empresarial 3,0 P Propia
Programació 3,0 P Propia
Lideratge 3,0 P Propia

Primer semestre

Assignatura ECTS Tipus
Global Mindset 4,5 P Propia
Global Marketing 4,5 P Propia
Global Communication 4,5 P Propia
E-Markets 4,5 P Propia
Finances Estratègiques 4,5 P Propia
Realitat Digital 3,0 P Propia
La Meva Empremta Digital 3,0 P Propia

Segon semestre

Assignatura ECTS Tipus
Innovació Empresarial 4,5 P Propia
Emprenedoria 4,5 P Propia
Creació d'Empreses 4,5 P Propia
Business with a Global Cause 4,5 P Propia
Mindlab 3,0 P Propia
Transformació i Canvi 3,0 P Propia
Pràctiques Externes 24,0 P Propia
TFT - Treball de Fi de Títol 6,0 P Propia

Ajudes per estudiar

Suport, gestió contínua i futur

 

Admissions i
ajudes

Les qüestions econòmiques no poden suposar un obstacle que et impedeixi assolir els teus objectius.
Assegura't una formació amb futur.

Més info
 

Convalidacions i trasllats d'expedients

Estàs pensant a cursar una carrera universitària després d'acabar el teu Cicle Formatiu de Grau Superior o simplement vols canviar-te de Centre Universitari?

Més info
 

Internacional i
idiomes

Tindràs la possibilitat de completar i convalidar la teva formació a l'estranger durant un semestre o un any acadèmic.

Més info
 

Pràctiques i
ocupació

Pràctiques professionals en les millors empreses, suport en tota la teva carrera professional, emprenedoria, borsa de treball de per vida i molt més.

Més info

El grau en xifres

Àrees funcionals que ocupen els nostres alumnes

   
31%
Sales
   
29%
màrqueting
   
20%
Otras área de la empresa
   
11%
Communications & Advertising
   
9%
Business Development
   
31%
Sales
   
29%
màrqueting
   
20%
Otras área de la empresa
   
11%
Communications & Advertising
   
9%
Business Development
   
31%
Sales
   
29%
màrqueting
   
20%
Otras área de la empresa
   
11%
Communications & Advertising
   
9%
Business Development
   
31%
Sales
   
29%
màrqueting
   
20%
Otras área de la empresa
   
11%
Communications & Advertising
   
9%
Business Development
   
31%
Sales
   
29%
màrqueting
   
20%
Otras área de la empresa
   
11%
Communications & Advertising
   
9%
Business Development
   
31%
Sales
   
29%
màrqueting
   
20%
Otras área de la empresa
   
11%
Communications & Advertising
   
9%
Business Development
   
31%
Sales
   
29%
màrqueting
   
20%
Otras área de la empresa
   
11%
Communications & Advertising
   
9%
Business Development

Zones geogràfiques
on treballen

80 %
Espanya
5 %
Resta d'Europa
5 %
Àfrica
4 %
LATAM
3 %
Oceania
2 %
Àsia
1 %
USA
80 %
Espanya
5 %
Resta d'Europa
5 %
Àfrica
4 %
LATAM
3 %
Oceania
2 %
Àsia
1 %
USA
80 %
Espanya
5 %
Resta d'Europa
5 %
Àfrica
4 %
LATAM
3 %
Oceania
2 %
Àsia
1 %
USA
80 %
Espanya
5 %
Resta d'Europa
5 %
Àfrica
4 %
LATAM
3 %
Oceania
2 %
Àsia
1 %
USA
80 %
Espanya
5 %
Resta d'Europa
5 %
Àfrica
4 %
LATAM
3 %
Oceania
2 %
Àsia
1 %
USA
80 %
Espanya
5 %
Resta d'Europa
5 %
Àfrica
4 %
LATAM
3 %
Oceania
2 %
Àsia
1 %
USA
80 %
Espanya
5 %
Resta d'Europa
5 %
Àfrica
4 %
LATAM
3 %
Oceania
2 %
Àsia
1 %
USA

Empreses on què treballen

Campus i preus on s'imparteix

Rànquings

AHIR, AVUI, SEMPRE