Pasar al contenido principal
Portada
Irakaskuntza kasua. Foto Ikatzek Fotoprix erosi du: eta orain zer?


GoogleVista previa de Google Capítulo de muestra

Empresa, Estratégico, Operativo y Sectorial

1ª edición

Irakaskuntza kasua. Foto Ikatzek Fotoprix erosi du: eta orain zer?

Amaia Lafuente Ruiz de Sabando Oihana Valmaseda Andia Jon Hoyos Iruarrizaga Cristina López Caro

  • Publicación: Marzo 2024
  • Edición:
  • Páginas: 32
  • Tamaño del libro: 5.28 MB
  • Formato: ebook.
  • ISBN: 9788411920285
  • ISBN ebook: 9788411920285
  • Precio ebook: 6€

Sinopsis y Contenido

Juan Mendizabalek, Foto Ikatz argazki-denden euskal katearen sortzaileak, 2017ko uztailaren 26an jaso zuen albistea: Bartzelonako 10. zenbakiko merkataritza- epaitegiak Fotoprix katea – likidazio-prozesu batean sartuta – bere enpresari esleitzea erabaki zuen. Kataluniako denda kateak, ordura arte estatu mailan liderra zenak, ez zituen gainditu azken urteetan sektorean izandako eraldaketa handiak. Izan ere, 1979an Juanek kamerak, argazki errebelatuak eta argazki industrialak saltzeko Gasteizen (Araba) lehen Ikatz denda ireki zuenetik, jokoaren arauak zeharo aldatu ziren. Analogikotik digitalera igarotzea, irudiak hartzeko eta biltegiratzeko telefono mugikorra orokortzea eta Internet salmenta-kanal gisa garatzea bezalako faktoreek eragin zuten duela urte batzuk gure hirietan bizi ziren argazki- denden % 80 ixtea.

Aspaldidanik, Interneteko salmenta ere oinarri zuen Foto Ikatzek. Baina, sektoreak indarrak kostuak murriztera bideratzen zituen garaian, Juanek eta bere taldeak erabaki zuten denda fisikoak – eta haiek atenditzen dituzten pertsonak – lehiakideengandik bereizteko faktore bihurtzea. Hori bai, denda modelo berri batekin. Dendak, bezeroek esperientzia gogoangarriak bizitzeko eta beren irudiekin zer egin zezakeen jakiteko aholkularitza eta ideiak jasotzeko guneak. Zutabe horiei esker eutsi zioten beren enpresari, eta, hain zuzen ere, merkataritza-administratzaileak Arabako enpresaren eskaintzaren alde egin zuen – eta Fotoprix erosi zuten beste konpainien alde –. Erosketarekin, Ikatzeko 20 establezimenduei, Fotoprixek, 114 denda-gehigarri ematen zizkien (denda propioen eta frankiziatuen artean). Eta 91 pertsonako plantillari beste 160 gehituko litzaizkioke. Juanek bazekien operazioaren konplexutasuna, enpresak aurre egin beharreko hainbat fronte irekitzen baitzituen. Egoera berri horren aurrean, Juanek bere buruari galdetzen zion: “nola integratuko ditugu bi enpresak proiektu komun batean? Nondik hasiko gara? “

Leer más

Sobre el autor

Amaia Lafuente Ruiz de Sabando

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), posgraduada en Diseño y Tratamiento de Encuestas para Estudios de Mercado y Sondeos de Opinión por la UNED y licenciada en Ciencias Empresariales por la UPV/EHU.

Actualmente, es profesora de grado y posgrado en la UPV/EHU en el área de Comercialización e Investigación de Mercados.Sus trabajos de investigación y publicaciones más recientes se han centrado en el ámbito del marketing universitario.

Ha desempeñado cargos de gestión universitaria, como la subdirección de Prácticas y Relaciones con la Empresa de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Vitoria (UPV/EHU).

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU), Merkatu Azterketetarako eta Iritzi Zundaketetarako Inkesten Diseinuan eta Tratamenduan posgraduatua UNEDen, eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna UPV/EHUn.

Gaur egun, graduko eta graduondoko irakaslea da UPV/EHUn, Merkaturatzearen eta Merkatuen Ikerketaren arloan. Bere ikerketa-lan eta argitalpen berrienak unibertsitate-marketinean zentratu dira.

Unibertsitate-kudeaketako karguak bete ditu, hala nola Gasteizko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolako (UPV/EHU) Praktiketako eta Enpresarekiko Harremanetako Zuzendariordetza.

https://orcid.org/0000-0002-2898-4318

Leer más

Oihana Valmaseda Andia

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), máster en Marketing (UPV/EHU) y posgrado en Planificación y Gestión de Proyectos de I+D (OEI y CSIC). Su investigación se centra en el estudio de la transferencia de conocimiento entre las universidades y centros de investigación y las empresas, la innovación empresarial y el estudio de los sistemas de ciencia e innovación. Actualmente, es profesora de grado y diversos posgrados de la UPV/EHU en el área de Organización de Empresas y de Comercialización e Investigación de Mercados.

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU), Marketinean masterra (UPV/EHU) eta I+G Proiektuen Plangintza eta Kudeaketan graduondokoa (OEI eta CSIC). Bere ikerketa unibertsitate eta ikerketa-zentroen eta enpresen arteko ezagutza-transferentziaren azterketan, enpresa-berrikuntzan eta zientzia- eta berrikuntza-sistemen azterketan oinarritzen da. Gaur egun, graduko eta UPV/EHUko graduondoko irakaslea da Enpresen Antolaketa eta Merkatuen Merkaturatze eta Ikerketaren arloan.

https://orcid.org/0000-0001-9013-179X

Leer más

Jon Hoyos Iruarrizaga

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Profesor de la Facultad de Economía y Empresa en esta misma universidad. Corresponsable del Máster en Emprendimiento y Dirección de Empresas (MBAe3) de la UPV/EHU y miembro fundador del Observatorio Vasco de Emprendimiento (EEB-OVE).

Su principal área de trabajo se ha centrado en estudiar la financiación de las empresas emergentes de base innovadora. Imparte docencia en diversos másteres, posgrados y cursos de formación para equipos que emprenden.

Es autor de diversos artículos y libros y participa como miembro investigador en la red internacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan doktorea eta irakasle agregatua Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU). Bere irakaskuntza- eta ikerketa-lana finantzekin eta oinarri berritzaileko enpresa berrien sorrerarekin lotutako arloetan zentratu da.

Hainbat liburu eta artikuluren egilea da, eta 2006tik Global Entrepreneurship Monitor (GEM) erakundeko kide ikertzailea da.

UPV/EHUko Ekintzailetza eta Enpresa Zuzendaritza Masterreko (MBAe3) zuzendarikidea izan da.

https://orcid.org/0000-0002-0643-0381

Leer más

Cristina López Caro

Profesora e investigadora del área de Comercialización e Investigación de Mercados del Departamento de Economía Financiera II en la Facultad de Economía y Empresa (UPV/EHU). Doctora en Economía por la UPV/EHU.

Investigadora en grupos de investigación financiados por el Gobierno Vasco y la Universidad del País Vasco (España). Ha presentado sus trabajos en congresos internacionales y nacionales, y estos han sido publicados en revistas indexadas en bases de datos científicas.

Ha sido evaluadora en revistas internacionales y desde 2020 es editora asociada de la revista Management Letters/Cuadernos de Gestión que edita el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la UPV/EHU. Revista poseedora del sello de calidad de la Fecyt, indexada en Emerging Sources Citation Index y parte de la colección principal de Web of Science desde 2015 y en Scopus desde 2001.

Desde 2021, vicedecana de movilidad y secretaria académica de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, sección Álava (España).

Ekonomia eta Enpresa Fakultateko (UPV/EHU) Finantza Ekonomia II Saileko Merkatuen Merkaturatze eta Ikerketa arloko irakaslea eta ikertzailea. Ekonomian doktorea UPV/EHUn.

Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak (Espainia) finantzatutako ikerketa-taldeetako ikertzailea. Bere lanak nazioarteko eta nazioko kongresuetan aurkeztu ditu, eta hauek datu-base zientifikoetan indexatutako aldizkarietan argitaratu dira. Era berean, Eusko Jaurlaritzako Euskal Estatistika Erakundean lan egin du.

Nazioarteko aldizkarietan berrikusle izan da, eta 2020tik Management Letters/ Cuadernos de Gestión aldizkariko editore elkartua da, UPV/EHUko Enpresari Aplikatutako Ekonomiaren Institutukoa; Fecyt-en kalitate-zigiluaren jabe dena, Emerging Sources Citation Index-en indexatua, eta Web of Science-ren bilduma nagusiaren zati bat 2015etik, eta Scopus-en 2001etik.

2021az geroztik, mugikortasuneko dekanordea eta UPV/EHUko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko idazkari akademikoa (Araba, Espainia).

https://orcid.org/0000-0002-4426-1937

 

Leer más