Vés al contingut

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web + Especialista en Big Data Analytics

  Septiembre 2022 Setembre 2021 Septiembre 2021

  Ubicacions disponibles

  • Madrid
  • Barcelona
    Formato presencial

Informació del títol

Les empreses necessiten tenir una presència ben definida a internet per a la seva competitivitat i supervivència, i demanen professionals que els ajudin a aconseguir el seu objectiu. Seràs capaç de dissenyar, desenvolupar, implementar i mantenir llocs web en base a criteris d'accessibilitat, usabilitat, qualitat i seguretat, per millorar l'experiència de l'usuari. Dominaràs els principals llenguatges de programació com HTML, CSS o JavaScript i desenvolupar-te amb PHP, SQL, Ruby...

Mentre el volum de dades, majoritàriament no estructurats (registres web, àudios de veu, e-mails, tweets...), creix de manera exponencial; els equips informàtics són cada vegada més potents per poder emmagatzemar i guardar totes aquestes dades. Converteix-te en un professional capaç de conèixer i manejar aplicacions específiques pel tractament, integració, gestió i anàlisi de macro dades estructurades i no estructurades.

Resultats d'aprenentatge

  • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapeig adequat a les especificacions.
  • Desenvolupar interfaces en aplicacions web d'acord amb un manual d'estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
  • Conèixer els principis de funcionament del Big Data per abordar activitats empresarials.
  • Endinsar-te en el món de l'anàlisi de grans quantitats de dades relacionades amb el desenvolupament de productes, el manteniment predictiu, l'experiència de client i l'eficiència operativa.

Salidas del Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web + Especialista en Big Data Analytics

  • Programador/a en empreses del sector (amb èmfasi en programació web i de dispositius mòbils)
  • Desenvolupador/a d'aplicacions web en diferents llenguatges de programació.
  • Tècnic/a manteniment web.
  • Desenvolupador/a de negocis a internet.

Plan de estudios

ASSIGNATURA SEMESTRE HORES
Sistemes Informàtics 1º ANY 198
Bases de Dades 1º ANY 231
Programació 1º ANY 297
Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió d'informació 1º ANY 99
Formació i Orientació Laboral 1º ANY 99
Empresa i Iniciativa Emprenedora 1º ANY 66
Entorns de Desenvolupament 2n ANY 66
Desenvolupament Web a Entorn Client 2n ANY 165
Desenvolupament Web a Entorn Servidor 2n ANY 165
Desplegament d'Aplicacions Web 2n ANY 99
Disseny d’Interfaces Web 2n ANY 99
Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web 2n ANY 99
Formació en Centres de Treball 2n ANY 317
HORES TOTALS TÈCNIC SUPERIOR 2n ANY 2.000 hores
 
 
PRIMER CURSO 60 HORAS
MÓDULO 1 - Sistemas de acceso a Datos
MÓDULO 2 - Bases de datos
SEGUNDO CURSO 60 HORAS
MÓDULO 3 - Big Data
MÓDULO 4 - Programación en entornos Big Data
ASSIGNATURA SEMESTRE HORES
Sistemes Informàtics 1º ANY 198
Bases de Dades 1º ANY 231
Programació 1º ANY 297
Llenguatge de Marques i Sistemes de Gestió d'informació 1º ANY 99
Formació i Orientació Laboral 1º ANY 99
Empresa i Iniciativa Emprenedora 1º ANY 66
Entorns de Desenvolupament 2n ANY 66
Desenvolupament Web a Entorn Client 2n ANY 165
Desenvolupament Web a Entorn Servidor 2n ANY 165
Desplegament d'Aplicacions Web 2n ANY 99
Disseny d’Interfaces Web 2n ANY 99
Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web 2n ANY 99
Formació en Centres de Treball 2n ANY 317
HORES TOTALS TÈCNIC SUPERIOR 2n ANY 2.000 hores
 
 
PRIMER CURSO 60 HORAS
MÓDULO 1 - Sistemas de acceso a Datos
MÓDULO 2 - Bases de datos
SEGUNDO CURSO 60 HORAS
MÓDULO 3 - Big Data
MÓDULO 4 - Programación en entornos Big Data

Ajudes per estudiar

Suport, gestió contínua i futur

 

Admissions i
ajudes

Les qüestions econòmiques no poden suposar un obstacle que et impedeixi assolir els teus objectius.
Assegura't una formació amb futur.

Més info
 

Pràctiques i
ocupació

Pràctiques professionals en les millors empreses, suport en tota la teva carrera professional, emprenedoria, borsa de treball de per vida i molt més.

Més info

Campus i preus on s'imparteix